JAK SIĘ UCZYĆ ANGIELSKIEGO, ABY SIĘ NAUCZYĆ?

Przychodząc na świat każdy z nas jest inny, niepowtarzalny, wyjątkowy. Na nasz rozwój wpływa wiele czynników zewnętrznych, kształtujących nas pod każdym względem. Są również czynniki niezależne od środowiska zewnętrznego- predyspozycje genetyczne. Z biegiem lat genetyka oraz czynniki środowiskowe sprawiają, że stajemy się tym, kim jesteśmy, ze wszystkimi naszymi zaletami, słabymi stronami, preferencjami oraz umiejętnościami. W czasie naszego życia wszystkie cechy składające się na naszą osobowość, charakter i sposób działania analizujemy, zaś następnie zmieniamy je w zależności od ich użyteczności lub jej braku- niwelujemy zachowania mające dla nas niekorzystne skutki, zaś ‚szlifujemy’ te, które ułatwiają nam osiąganie wyznaczonych celów i wkładamy pracę w ich rozwijanie.

PIERWSZE KROKI W PROCESIE ŚWIADOMEJ NAUKI ANGIELSKIEGO

W życiu każdego z nas przychodzi moment, w którym podejmujemy naukę w szkole i mamy do przyswojenia dużą ilość nowych informacji, mniej lub bardziej nas interesujących i potrzebnych w dalszym, dorosłym życiu. Dotyczy to również nauki języka angielskiego, będącego dla nas zupełnie obcym, abstrakcyjnym, a co za tym idzie niekiedy trudnym w nauce. W toku edukacji każdy z nas wypracowuje swoje techniki uczenia się. Zależy nam, by były one skuteczne i przynosiły zadowalające rezultaty w jak najkrótszym czasie. Często jednak sporo czasu zajmuje nam odnalezienie właściwego sposobu na szybką, samodzielną naukę, co jest spowodowane brakiem obserwacji swoich predyspozycji lub wyciągania wniosków i nieznajomością technik służących rozwijaniu odpowiedniego sposobu przyswajania wiedzy. Odnosi się to do wszystkich dziedzin, również nauki języka obcego, którego sposób nauki rządzi się swoimi, specyficznymi prawami.

Wiele osób uważa koncepcję Preferowanej Modalności Sensorycznej za bardzo użyteczny drogowskaz w procesie poszukiwania najbardziej efektywnego sposobu przyswajania informacji. Zapraszam do zapoznania się z ideą Podstawowej Reprezentacji Zmysłowej oraz jej klasyfikacją.

PREFEROWANE MODALNOŚCI SENSORYCZNE – KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

Preferowane Modalności Sensoryczne, nazywane również Podstawową Reprezentacją Zmysłową to koncepcja zakładająca, iż najskuteczniejszą metodą poznawania otaczającego świata jest zdobywanie nowych doświadczeń i przyswajanie informacji poprzez poznawanie i rozwijanie własnej wrażliwości sensorycznej.

Człowiek posiada pięć zmysłów: wzrok, słuch, dotyk, smak oraz węch, zaś kategoryzacja modalności sensorycznych opiera się właśnie na nich.

Wyróżniamy następujące preferencje przyswajania wiedzy w oparciu o modalności zmysłowe:

  • Wzrokowa
  • Słuchowa
  • Kinestetyczna (czuciowa)
  • Zapachowa
  • Smakowa

 

JAK ROZPOZNAĆ KTÓRYM TYPEM MODALNYM JESTEM?

Wzrokowiecużywa sformułowań opisujących rzeczy w sposób ‚obrazowy’, stosuje czasowniki odnoszące się do poznania wzrokowego, w swoich wypowiedziach odnosi się do barw, odcieni i terminów plastycznych, na przykład: widzieć, patrzeć, dostrzegać, przeoczyć, jasny, ciemny, kolorowy, z perspektywy, cień wątpliwości, klarowny, transparentny, widziałem się z nim, itp.

Słuchowiec – często ma wyostrzony słuch, używa sformułowań opisujących zjawiska w aspekcie dźwiękowym, w swoich wypowiedziach odnosi się do zasłyszanych odgłosów, ich skali, natężenia, wysokości, na przykład: mówić, szeptać, krzyczeć, szurać, dźwięczny, głuchy, śpiewny, co słychać, nadawać na tej samej fali, prawdę mówiąc, czy mogę Cię prosić na słowo, zamieńmy kilka słów.

Kinestetyk – w procesie poznania polega głównie na zmyśle dotyku oraz pozostaje w ruchu. Często używa czasowników odnoszących się do aktywności fizycznej i określających stan skupienia, fakturę lub przymiotników opisujących właściwości fizyczne przedmiotów, takich jak: czuć, dotknąć, ogrzać, sparzyć, lekki, ciężki, szorstki, miękki, jak się czujesz, ostry język, ciężka ręka, poczuć się dotkniętym , złapać przeziębienie, itp.

Smakowiec / zapachowiec – bardzo rzadkie modalności. Zapamiętywanie wiadomości w wyniku skojarzeń zmysłowych powiązanych ze smakiem lub zapachem kojarzącymi się z daną informacją.

PODSUMOWANIE

Ciężko określić typ modalności na podstawie jednej czy dwóch wypowiedzi, szczególnie jeśli rozmowa prowadzona jest na tematy specjalistyczne, gdzie występują typowe dla danego obszaru terminy i zwroty. Znacznie łatwiej jest dokonać klasyfikacji w wyniku swobodnych wypowiedzi na ‚neutralne tematy’, co można uczynić zarówno podczas rozmowy ‚w cztery oczy’ jak również podczas kontaktu telefonicznego.

Odnalezienie swojego typu modalności jest bardzo pomocne w nauce każdego przedmiotu- nauka angielskiego nie jest tu wyjątkiem. Warto więc poczynić obserwacje i ułatwić sobie proces przyswajania informacji w maksymalnym stopniu.

JAKI SPOSÓB NAUKI JEST ODPOWIEDNI DLA DANEGO TYPU MODALNOŚCI?

Zapraszam do kolejnego artykułu, o strategiach uczenia się dla konkretnego typu modalności, w kontekście nauki języka angielskiego

SENSORYCZNE TYPY UCZENIA SIĘ, czyli jak się uczyć angielskiego, by szybko się nauczyć?
5 (100%) 2 votes


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *